Dansk-Natur-Tilstand

- en tur i tallene bag Rødlisten -

15.maj. 2022:

Den første dybdegående analyse* af Aarhus Universitets Rødliste 2019 viser, at der ligger en så tendentiøs forskningspraksis bag, at det rejser mange spørgsmål, der bør give anledning til fornyet politisk debat.

Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience (DCE) valgte først her i marts 2022 - efter adskillige forespørgsler - at offentliggøre deres detaljerede beregningsgrundlag for deres konklusioner tilbage i januar 2020.
Analysen af det nu frigivne beregningsmateriale (se nedenstående Analyserapport 1) bekræfter desværre, vores intuitive undren og skepsis over det dystre billede Rødlisten 2019 tegnede for den danske naturs tilstand.

F.eks. blev der ved offentliggørelsen 15. januar 2020 tegnet et stærkt negativt billede, baseret på et ikke formidlet ensidigt fravalg af data, som ellers tegner en markant iboende positiv udvikling for de arter, som man i 2010 klassificerede som truede.

Vi har d. 11. maj 2022 fremsendt en officiel henvendelse til Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, og bedt dem give en begrundelse for de markant ensidige fravalg af data, der blev anvendt som grundlag for den officielle formidling af Rødlisten 2019.
De underliggende data og analyseværktøj, der refereres til i rapporten ligger tilgængelige her: Som angivet tidligere fremlægges al kommunikation med Aarhus universitet.

Korrespondance med Aarhus universitet:

.. Som vi dog ikke accepterede, idet der fortsat ikke var fremlagt dokumentation for, hvorfor de 1.805 arter blev fravalgt ved Rødlisteindeks-beregningen.
Vi genoptog dialogen pr. mail/telefonisk, og blev stillet i udsigt, at AU ville fremlægge dokumentationen.