Dansk-Natur-Tilstand

- en tur i tallene bag Rødlisten -...en portal oprettet med det formål, at sikre grundlaget for en åben, faglig og politisk diskussion, der bygger på retvisende formidling af erfaret viden og god forskningspraksis.

Om Os

Vi er en lille flok - primært tidligere – uafhængige skovfolk, som ønsker at bidrage til debatten med vores forskning, viden og erfaringer omkring dansk naturpolitik. Individuelt er vi i kontakt med og vidensdeler med andre faggrupper og forskere.
I forlængelse af vort analysearbejde vil vi i den nærmeste tid fokusere på rødlistens validitet, men vort sigte og håb er at åbne døren for præsentation af bredt favnende, faglige indlæg, der kan bidrage kvalificeret til ovenstående formål.
Kontakt: robert.olesen9700@gmail.com, mob 4022 7215