Dansk-Natur-Tilstand

- en tur i tallene bag Rødlisten -Kort fortalt - Hvor ser vi problemet?

Vi må medgive, at problemstillingen er kompleks. Man taber let tråden i de mange tal, kategorier og definitioner.

Det enkleste er måske at give et eksempel:

Illustreret ved opgørelsen af biodiversitet i Gribskov.

Biodiversiteten i alle landets statsskove, herunder Gribskov, blev beskrevet i et ph.d. projekt hos Naturstyrelsen fra 2013-2018.

I ph.d. projektet fandt man ialt 163 truede eller sjældne arter, som krævede særlig fokus og indsats for at sikre deres overlevelse.
Ud af de 163 arter var 110 registreret som truede i Rødliste 2010.

Ud af disse 110 arter viste artseksperternes vurderinger ved Rødliste 2019 opfølgningen, at 53 af de 110 arter nu var mindre truede - ja 40 arter faktisk så markant, at de ikke længere blev vurderet som truede.

En udvikling, som næppe kunne tolkes som andet end en succeshistorie - Et skulderklap til Naturstyrelsens medarbejdere, som tilsyneladende med ændrede tiltag siden 1995 havde gjort en effektiv og rigtig indsats.
(Præcist samme udvikling ses i alle 15 områder udpeget til Naturnationalparker)

Problemet er, at den fortælling helt forsvandt fra AU's formidling af biodiversitetsudviklingen. Uden anført begrundelse frasorterer AU ved opgørelsen af Rødlisten 2019 temmelig ensidigt 1.805 arter, hvoraf hovedparten udviser en positiv udvikling siden 2010. Indtil videre uden begrundelse.

Vi afventer AU giver fyldestgørende svar på, hvilke begrundelser der ligger bag dette fravalg. Samt en holdbar forklaring på ensidigheden i fravalget.

Uanset begrundelsen, finder vi det ikke retvisende, at formidlingen forbigår det faktum, at artseksperterne så markant har vurderet, at en så betydelig del af de 2010-truede arter ikke længere kan anses for truede.
Og uanset begrundelsen, finder vi det bemærkelsesværdigt, at specifikationerne, som afdækker dette forhold, ikke var tydeliggjort og forelå allerede ved Rødlistens offentliggørelse 20.jan. 2020, men først blev frigivet på vores gentagne foranledning 22. marts 2022.

Af tabellen nedenfor fremgår de 53 2010-truede arter fra Gribskov, som iflg. artseksperternes vurderinger er blevet mindre truede i 2019.

Forklaringer til tabellen.

Forklaring til Rødlistekategorier
Rødt markerede linier repræsenterer arter, som af AU er fravalgt ved beregning af rødlisteindeks
Grønt markerede linier repræsenterer arter, som indgår ved AU's beregning af rødlisteindeks

Artsnavn (lat.) Artsgruppe Rødliste 2010 Rødliste 2019
Det hvide w (Satyrium w-album) Dagsommerfugle EN LC
Kejserkåbe (Argynnis paphia) Dagsommerfugle EN LC
Rødlig perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne) Dagsommerfugle CR EN
Skovperlemorsommerfugl (Argynnis adippe) Dagsommerfugle EN NT
Spættet bredpande (Pyrgus malvae) Dagsommerfugle VU NT
Violetrandet ildfugl (Lycaena hippothoe) Dagsommerfugle VU NT
Havørn (Haliaeetus albicilla) Fugle VU NT
Vendehals (Jynx torquilla) Fugle EN VU
Stor enggræshoppe (Chorthippus dorsatus) Græshopper CR EN
Stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) Guldsmede VU LC
Cypres-ulvefod (Lycopodium tristachyum) Karplanter EN VU
Priklæbet gøgeurt (Dactylorhiza majalis subsp. integrata) Karplanter EN LC
Almindelig kantskivelav (Lecanora pulicaris) Laver VU LC
Almindelig skæglav (Usnea dasypoga) Laver VU LC
Bitter prikvortelav (Pertusaria amara) Laver VU LC
Bøge-kantskivelav (Lecanora glabrata) Laver EN LC
Filtrandet kantskivelav (Lecanora intumescens) Laver VU NT
Glinsende kernelav (Pyrenula nitida) Laver EN NT
Grå dugskivelav (Lecanactis abietina) Laver CR LC
Grågrøn bægerlav (Cladonia glauca) Laver VU LC
Gråsort bredskivelav (Porpidia cinereoatra) Laver VU NT
Grønlig porina (Pseudosagedia aenea) Laver VU LC
Klippe-kantskivelav (Lecanora intricata) Laver VU LC
Kruset skjoldlav (Peltigera praetextata) Laver VU LC
Kvist-kantskivelav (Lecanora symmicta) Laver VU LC
Lakrød bægerlav (Cladonia floerkeana) Laver VU LC
Liden skæglav (Usnea hirta) Laver VU LC
Rudret skivelav (Lecidea fuscoatra) Laver VU LC
Sølv-kantskivelav (Lecanora argentata) Laver VU LC
Soral-bredskivelav (Porpidia soredizodes) Laver VU LC
Sprække-punktlav (Anisomeridium polypori) Laver VU LC
Ved-nålesvamp (Mycocalicium subtile) Laver CR NT
Femplettet køllesværmer (Zygaena lonicerae) Natsommerfugle VU LC
Metalvinge (Adscita statices) Natsommerfugle VU LC
Hare (Lepus europaeus) Pattedyr VU LC
Anis-skørhat (Russula fragrantissima) Svampe CR EN
Børstehåret savbladhat (Lentinellus ursinus) Svampe EN LC
Cinnober-slørhat (Cortinarius cinnabarinus) Svampe VU NT
Ensfarvet læderporesvamp (Cerrena unicolor) Svampe VU NT
Flammeporesvamp (Pycnoporellus fulgens) Svampe EN LC
Kliddet parasolhat (Cystolepiota hetieri) Svampe VU LC
Labyrint-kødporesvamp (Spongipellis delectans) Svampe CR EN
Lamel-rørhat (Phylloporus pelletieri) Svampe EN VU
Løv-tjæreporesvamp (Ischnoderma resinosum) Svampe EN LC
Rosa fedtporesvamp (Odoria alborubescens) Svampe EN VU
Spiselig mælkehat (Lactifluus volemus) Svampe EN LC
Stødrørhat (Buchwaldoboletus lignicola) Svampe CR EN
Tørvemos-huesvamp (Mycena concolor) Svampe EN VU
Tvefarvet sneglehat (Hygrophorus persoonii) Svampe EN VU
Mose-myresvirreflue (Microdon myrmicae) Svirrefluer VU NT
Sort træsmuldsvirreflue (Chalcosyrphus valgus) Svirrefluer EN VU
Seksbåndet blomsterbuk (Judolia sexmaculata) Træbukke EN VU
Sort blomsterbuk (Stictoleptura scutellata) Træbukke VU NT