Dansk-Natur-Tilstand

- en tur i tallene bag Rødlisten -

Velkommen til Dansk Natur Tilstand


Vi er enige i målet om at værne om den danske natur. Men vejen dertil bør være sagligt funderet og helhedsorienteret.

Vores undren over de alarmerende budskaber om den danske naturs tilstand, førte til en undersøgelse af den store mængde rødliste- og biodiversitetsdata, der lå til grund for budskaberne.
Kunne biodiversitetstallene bære som løftestang for den stærke retorik i offentligheden og udmøntningen af planerne om naturnationalparker?

Tallene fra biodiversitetsopgørelserne er gjort tilgængelige i en søgbar database, hvor man også kan sammenligne udviklingen gennem det såkaldte rødlisteindeks - RLI. Herved får naturinteresserede adgang til selv at udforske tallene.

Rapporten Analyserapport 1 - "Som man måler i skoven får man svar" forholder sig til tallene og udtrykker en kritik af tallenes "bæredygtighed". Således bekræfter analysen vores intuitive undren og skepsis over det dystre billede, Rødlisten 2019 tegnede af den danske naturs tilstand.

Vi må medgive, at problemstillingen er kompleks. Man taber let tråden i de mange tal, kategorier og definitioner - ..Kort fortalt giver den enkle forklaring.

Vi kritiserer, at der mangler en transparent og fuldstændig dokumentation af udviklingen fra 2010 til 2019 vurderingerne - ..Hele fortællingen leverer det fulde transaktionsspor.

Med det endelige svar fra A/U/DCE d. 24. juni 2022, stopper vi foreløbigt korrespondancen med AU ..Opsummering sætter det foreløbige punktum i sagen.

Dialogen med Aarhus universitet om materialet er lagt åbent frem: korrespondance med AU. (senest opdateret 24. juni 2022)

I dialogforløbet med AU/DCE, har vi opfordret dem til at kommentere vores analyse og gerne påpege faktuelle fejl i Analyserapport 1 eller oplysninger og analyser på sitet her. Det har AU dog ikke ønsket.